Content marketing ili sadržajni marketing

Korisnici nisu glupi i znaju vrlo dobro razlikovati dobar sadržaj od lošeg. Dobar sadržaj će cijeniti a onaj loš samo jednom pročitati i više mu se ne vraćati.

Kvalitetnim sadržajem gradi se povjerenje korisnika u brend koji u tom slučaju postaje korisnikov najdraži izvor informiranja. Kvalitetan sadržaj čini vas stručnjakom vašeg područja i samim time omiljeni izvor informacija velikom broju korisnika.

Kako procijeniti kvalitetu vašeg sadržaja?

Sve više korisnika se odlučuje za tzv. razgovorni oblik pretraživanja. Ovaj oblik pretraživanja zove se semantičko pretraživanje i temelji se na korisnikovim namjerama. Imajući navedeno na umu možemo jedino zaključiti kako proizvodnja sadržaja visoke kvalitete nikad nije bila važnija.

Kako procijeniti kvalitetu vašeg sadržaja?

Niste sigurni je li vaš sadržaj dovoljno dobar? Probajte odgovoriti prvo na sljedeća pitanja:

Je li moj sadržaj jedinstven?

Hoće li zadovoljiti potrebe ciljanih kupaca i korisnika?

Definira li sadržaj jasno kako se proizvod ili usluga koristi?

Je li moj proizvod/usluga koristan za korisnika?

Pružam li snažne dokaze da jest?

Je li jezik kojim je pisan sadržaj lako razumljiv?

Pretjerana optimizacija i niska kvaliteta sadržaja stvara emotivno sterilan sadržaj i ne doprinosi izgradnji povjerenja, vaši korisnici moraju znati koju vrstu promjene će vaša uslugu učiniti za njihove živote i kako će im vaša usluga poboljšati život.

Distribucija

Možete kreirati najkvalitetniji sadržaj na svijetu, no ako ga ne distribuirate publici – putem društvenih mreža, newslettera, oglašavanja – on neće imati nikakvog značajnijeg utjecaja niti dosega. S društvenim mrežama promijenile su se naše internetske navike i umjesto da se bacamo u potragu za informacijama, uglavnom očekujemo da one dođu do nas putem dostupnih kanala. Osim toga, količina proizvedenih informacija na dnevnoj bazi izuzetno je velika te je potrebno ”pogurati” svoj kvalitetni sadržaj kako bi došao do ciljane publike.

Distribucija – Google AdWords

Google AdWords najpoznatiji je svjetski sustav za oglašavanje koji omogućava plaćanje po kliku, što nam osigurava da uz uloženi budžet osiguramo najviše klikova na našu internetsku stranicu. Google AdWords omogućava da naš sadržaj vide oni koji će od njega imati najviše koristi, a naposljetku i oni od kojih ćete vi imati najviše koristi.

Google AdWords klikni ovdje

Distribucija – metrika – Google Analytics

Vitalni dijelovi svake strategije sadržajnog marketinga su analiza i mjerenje učinkovitosti u postizanju zadanih ciljeva. Prikupljeni podaci omogućavaju optimizaciju i modifikaciju strategije, eksperimentiranje i primjenjivanje najučinkovitijih taktika za postizanje što boljih rezultata.

Google Analytics klikni ovdje

Zaključak! Redovitost

Ljudi su robovi navike – ako određeni sadržaj plasirate u ravnomjerno raspoređenim i redovitim intervalima, osigurat ćete ”stalne mušterije” koje je moguće pretvoriti u ambasadore brenda i lakše konvertirati u korisnike. Neredovitost ili još gore kaotičnost objavljivanja sadržaja samo će naškoditi vašoj reputaciji, ali i minirati postavljenu strategiju sadržajnog marketinga i njezine željene rezultate.